1.   d4   {   [%clk   01:30:57]
[%emt   00:00:03]   }   1…   Nf6   {   [%clk   01:30:51]
[%emt
00:00:09]   }   2.   Nf3   {   [%clk   01:31:17]
[%emt   00:00:09]   }   2…   g6   {   [%clk   01:31:15]
[%emt   00:00:07]   }   3.   g3   {   [%clk   01:31:07]
[%emt   00:00:39]   }   3…   Bg7   {   [%clk
01:31:37]
[%emt   00:00:08]   }   4.   Bg2   {   [%clk   01:31:29]
[%emt   00:00:07]   }   4…   O-O   {   [%clk   01:31:47]
[%emt   00:00:21]   }   5.   O-O   {   [%clk   01:31:44]
[%emt   00:00:15]   }   5…   d6   {   [%clk   01:31:58]
[%emt   00:00:20]   }   6.   b3   {   [%clk   01:31:34]
[%emt
00:00:39]   }   6…   e5   {   [%clk   01:32:07]
[%emt   00:00:22]   }   7.   dxe5   {   [%clk   01:31:40]
[%emt   00:00:24]   }   7…   dxe5   {   [%clk   01:32:29]
[%emt   00:00:08]   }   8.   Ba3   {   [%clk
01:31:09]
[%emt   00:01:00]   }   8…   e4   {   [%clk   01:32:52]
[%emt   00:00:08]   }   9.   Bxf8   {   [%clk   01:27:46]
[%emt   00:03:53]   }   9…   Qxf8   {   [%clk   01:33:15]
[%emt   00:00:07]   }   10.   Nd4   {   [%clk   01:22:27]
[%emt   00:05:48]   }   10…   e3   {   [%clk   01:33:38]
[%emt   00:00:08]   }   11.   Nc3   {   [%clk   01:11:40]
[%emt   00:11:17]   }   11…   Ng4   {   [%clk   01:20:10]
[%emt
00:13:58]   }   12.   Qd3   {   [%clk   01:08:39]
[%emt   00:03:30]   }   12…   c5   {   [%clk   01:11:43]
[%emt   00:08:57]   }   13.   Ndb5   {   [%clk   01:07:37]
[%emt   00:01:32]   }   13…   Bf5   {   [%clk
01:10:04]
[%emt   00:02:09]   }   14.   Be4   {   [%clk   00:47:11]
[%emt   00:20:56]   }   14…   Nxf2   {   [%clk   01:03:37]
[%emt   00:06:57]   }   15.   Qd5   {   [%clk   00:46:38]
[%emt   00:01:03]   }   15…   Nxe4   {   [%clk   00:45:33]
[%emt   00:18:34]   }   16.   Nxe4   {   [%clk   00:45:54]
[%emt
00:01:14]   }   16…   Nc6   {   [%clk   00:26:05]
[%emt   00:19:58]   }   17.   Rad1   {   [%clk   00:44:05]
[%emt   00:02:18]   }   17…   Rd8   {   [%clk   00:26:09]
[%emt   00:00:28]   }   18.   Qc4   {   [%clk
00:42:44]
[%emt   00:01:51]   }   18…   Ne5   {   [%clk   00:26:07]
[%emt   00:00:32]   }   19.   Qa4   {   [%clk   00:38:26]
[%emt   00:04:49]   }   19…   Nf3+   {   [%clk   00:25:16]
[%emt   00:01:20]   }   20.   exf3   {   [%clk   00:34:27]
[%emt   00:04:28]   }   20…   e2   {   [%clk   00:25:40]
[%emt   00:00:07]   }   21.   Rxd8   {   [%clk   00:33:13]
[%emt   00:01:44]   }   21…   exf1=Q+   {   [%clk   00:26:01]
[%emt
00:00:09]   }   22.   Kxf1   {   [%clk   00:33:35]
[%emt   00:00:08]   }   22…   Qxd8   {   [%clk   00:26:24]
[%emt   00:00:07]   }   23.   Ke2   {   [%clk   00:32:37]
[%emt   00:01:27]   }   23…   Bd7   {   [%clk
00:23:02]
[%emt   00:03:53]   }   24.   Qc4   {   [%clk   00:31:19]
[%emt   00:01:48]   }   24…   b6   {   [%clk   00:19:35]
[%emt   00:03:57]   }   25.   Nbd6   {   [%clk   00:28:17]
[%emt
00:03:31]   }   25…   Be6   {   [%clk   00:19:58]
[%emt   00:00:08]   }   26.   Qb5   {   [%clk   00:26:47]
[%emt   00:01:59]   }   26…   Bd7   {   [%clk   00:17:35]
[%emt   00:02:53]   }   27.   Qc4   {   [%clk
00:27:02]
[%emt   00:00:16]   }   27…   Qe7   {   [%clk   00:17:49]
[%emt   00:00:15]   }   28.   Qd5   {   [%clk   00:25:24]
[%emt   00:02:07]   }   28…   Bf8   {   [%clk   00:17:58]
[%emt   00:00:23]   }   29.   Nc4   {   [%clk   00:19:23]
[%emt   00:06:31]   }   29…   Be6   {   [%clk   00:17:10]
[%emt   00:01:18]   }   30.   Qg5   {   [%clk   00:19:46]
[%emt   00:00:06]   }   30…   Qxg5   {   [%clk   00:12:59]
[%emt
00:04:41]   }   31.   Nxg5   {   [%clk   00:20:10]
[%emt   00:00:07]   }   31…   Bd7   {   [%clk   00:13:19]
[%emt   00:00:10]   }   32.   Ne4   {   [%clk   00:20:04]
[%emt   00:00:35]   }   32…   Be7   {   [%clk
00:13:40]
[%emt   00:00:09]   }   33.   Ne3   {   [%clk   00:19:52]
[%emt   00:00:42]   }   33…   Bc6   {   [%clk   00:13:05]
[%emt   00:01:06]   }   34.   c4   {   [%clk   00:19:51]
[%emt   00:00:31]   }   34…   f5   {   [%clk   00:11:42]
[%emt   00:01:53]   }   35.   Nc3   {   [%clk   00:20:08]
[%emt
00:00:12]   }   35…   Kf7   {   [%clk   00:07:49]
[%emt   00:04:25]   }   36.   Ned5   {   [%clk   00:18:59]
[%emt   00:01:39]   }   36…   Bd6   {   [%clk   00:06:41]
[%emt   00:01:37]   }   37.   f4   {   [%clk
00:17:59]
[%emt   00:01:30]   }   37…   Ke6   {   [%clk   00:06:35]
[%emt   00:00:37]   }   38.   a4   {   [%clk   00:16:37]
[%emt   00:01:52]   }   38…   Bf8   {   [%clk   00:03:46]
[%emt   00:03:18]   }   39.   Nb5   {   [%clk   00:15:32]
[%emt   00:01:35]   }   39…   a6   {   [%clk   00:02:42]
[%emt   00:01:35]   }   40.   Nbc7+   {   [%clk   00:13:12]
[%emt   00:02:49]   }   40…   Kd6   {   [%clk   00:02:53]
[%emt
00:00:19]   }   41.   Nxa6   {   [%clk   00:12:33]
[%emt   00:01:10]   }   41…   Bxd5   {   [%clk   00:03:15]
[%emt   00:00:09]   }   42.   cxd5   {   [%clk   00:12:57]
[%emt   00:00:06]   }   42…   Kxd5   {   [%clk
00:27:28]
[%emt   00:06:17]   }   43.   Nc7+   {   [%clk   00:42:25]
[%emt   00:01:00]   }   43…   Ke4   {   [%clk   00:24:09]
[%emt   00:03:49]   }   44.   Nb5   {   [%clk   00:42:13]
[%emt   00:00:43]   }   44…   c4   {   [%clk   00:19:09]
[%emt   00:05:31]   }   45.   bxc4   {   [%clk   00:37:49]
[%emt
00:04:54]   }   45…   Bc5   {   [%clk   00:19:32]
[%emt   00:00:06]   }   46.   h3   {   [%clk   00:34:30]
[%emt   00:03:48]   }   46…   Bb4   {   [%clk   00:13:19]
[%emt   00:06:43]   }   47.   Nc7   {   [%clk
00:30:26]
[%emt   00:04:33]   }   47…   Kd4   {   [%clk   00:13:00]
[%emt   00:00:49]   }   48.   Nd5   {   [%clk   00:30:17]
[%emt   00:00:39]   }   48…   Bc5   {   [%clk   00:13:21]
[%emt   00:00:10]   }   49.   Nf6   {   [%clk   00:30:05]
[%emt   00:00:41]   }   49…   Kxc4   {   [%clk   00:13:43]
[%emt
00:00:08]   }   50.   Nxh7   {   [%clk   00:30:29]
[%emt   00:00:06]   }   50…   Kb4   {   [%clk   00:11:36]
[%emt   00:02:38]   }   51.   Nf6   {   [%clk   00:29:46]
[%emt   00:01:12]   }   51…   Kxa4   {   [%clk
00:10:00]
[%emt   00:02:08]   }   52.   Nd7   {   [%clk   00:28:48]
[%emt   00:01:26]   }   52…   Bd4   {   [%clk   00:10:21]
[%emt   00:00:10]   }   53.   Kd3   {   [%clk   00:27:46]
[%emt   00:01:32]   }   53…   Bg7   {   [%clk   00:08:40]
[%emt   00:02:11]   }   54.   Nxb6+   {   [%clk   00:28:00]
[%emt
00:00:15]   }   54…   Kb5   {   [%clk   00:09:08]
[%emt   00:00:02]   }   55.   Nd5   {   [%clk   00:27:12]
[%emt   00:01:17]   }   55…   Bf8   {   [%clk   00:09:36]
[%emt   00:00:03]   }   56.   h4   {   [%clk
00:23:18]
[%emt   00:04:23]   }   56…   Kc5   {   [%clk   00:04:45]
[%emt   00:05:21]   }   57.   Ne3   {   [%clk   00:23:38]
[%emt   00:00:09]   }   57…   Kd6   {   [%clk   00:05:10]
[%emt   00:00:06]   }   58.   h5   {   [%clk   00:23:59]
[%emt   00:00:09]   }   58…   gxh5   {   [%clk   00:05:37]
[%emt   00:00:03]   }   59.   Nxf5+   {   [%clk   00:24:19]
[%emt   00:00:10]   }   59…   Ke6   {   [%clk   00:06:01]
[%emt
00:00:06]   }   60.   Ke4   {   [%clk   00:24:29]
[%emt   00:00:19]   }   60…   Kf6   {   [%clk   00:06:26]
[%emt   00:00:07]   }   61.   Ne3   {   [%clk   00:24:13]
[%emt   00:00:45]   }   61…   Bd6   {   [%clk
00:06:51]
[%emt   00:00:05]   }   62.   Nd5+   {   [%clk   00:20:25]
[%emt   00:04:18]   }   62…   Kg6   {   [%clk   00:06:44]
[%emt   00:00:37]   }   63.   Nc3   {   [%clk   00:20:05]
[%emt   00:00:50]   }   63…   Bb4   {   [%clk   00:04:52]
[%emt   00:02:22]   }   64.   Nd5   {   [%clk   00:19:07]
[%emt
00:01:28]   }   64…   Bd6   {   [%clk   00:04:57]
[%emt   00:00:25]   }   65.   Ne3   {   [%clk   00:19:08]
[%emt   00:00:27]   }   65…   Kf6   {   [%clk   00:05:03]
[%emt   00:00:25]   }   66.   Ng2   {   [%clk
00:18:39]
[%emt   00:00:59]   }   66…   Bb4   {   [%clk   00:05:13]
[%emt   00:00:21]   }   67.   Kf3   {   [%clk   00:18:27]
[%emt   00:00:42]   }   67…   Ba5   {   [%clk   00:05:14]
[%emt   00:00:30]   }   68.   Ne3   {   [%clk   00:18:47]
[%emt   00:00:09]   }   68…   Be1   {   [%clk   00:05:03]
[%emt   00:00:40]   }   69.   Kg2   {   [%clk   00:18:48]
[%emt   00:00:30]   }   69…   Bd2   {   [%clk   00:04:49]
[%emt
00:00:44]   }   70.   Nc4   {   [%clk   00:19:05]
[%emt   00:00:11]   }   70…   Bc3   {   [%clk   00:03:36]
[%emt   00:01:46]   }   71.   Kh3   {   [%clk   00:19:15]
[%emt   00:00:20]   }   71…   Kg6   {   [%clk
00:03:31]
[%emt   00:00:35]   }   72.   Ne5+   {   [%clk   00:19:23]
[%emt   00:00:21]   }   72…   Kf5   {   [%clk   00:03:22]
[%emt   00:00:40]   }   73.   Kh4   {   [%clk   00:19:19]
[%emt   00:00:33]   }   73…   Bd2   {   [%clk   00:03:35]
[%emt   00:00:18]   }   74.   Nd3   {   [%clk   00:19:23]
[%emt
00:00:24]   }   74…   Ke4   {   [%clk   00:03:52]
[%emt   00:00:15]   }   75.   Nc5+   {   [%clk   00:18:55]
[%emt   00:00:57]   }   75…   Kf5   {   [%clk   00:04:15]
[%emt   00:00:09]   }   76.   Kxh5   {   [%clk
00:18:52]
[%emt   00:00:32]   }   76…   Bxf4   {   [%clk   00:04:33]
[%emt   00:00:12]   }   77.   g4+   {   [%clk   00:19:14]
[%emt   00:00:08]   }   77…   Kf6   {   [%clk   00:04:59]
[%emt   00:00:05]   }   78.   Ne4+   {   [%clk   00:19:24]
[%emt   00:00:19]   }   78…   Kf7   {   [%clk   00:05:20]
[%emt
00:00:09]   }   79.   g5   {   [%clk   00:19:47]
[%emt   00:00:07]   }   79…   Bxg5   {   [%clk   00:05:46]
[%emt   00:00:04]   }   1/2-1/2

 

Přihlašte se

Ještě nemáte účet ? Registrujte se

Registrujte se

Registrací souhlasíte s Zásady ochrany osobních údajů a Obchodními podmínkami odhlášení z NewsLettru je možné zasláním požadavku na info@chessdb.cz

Již máte účet ? Přihlaste se