1.   e4   {   [%clk   01:30:57]
[%emt   00:00:02]   }   1…   e6   {   [%clk   01:30:48]
[%emt
00:00:12]   }   2.   d4   {   [%clk   01:31:21]
[%emt   00:00:06]   }   2…   d5   {   [%clk   01:31:08]
[%emt   00:00:10]   }   3.   Nc3   {   [%clk   01:31:45]
[%emt   00:00:06]   }   3…   Bb4   {   [%clk
01:31:26]
[%emt   00:00:11]   }   4.   exd5   {   [%clk   01:31:51]
[%emt   00:00:24]   }   4…   exd5   {   [%clk   01:31:45]
[%emt   00:00:11]   }   5.   Qf3   {   [%clk   01:32:15]
[%emt   00:00:06]   }   5…   Ne7   {   [%clk   01:30:16]
[%emt   00:01:59]   }   6.   Bd3   {   [%clk   01:32:32]
[%emt
00:00:13]   }   6…   Nbc6   {   [%clk   01:29:10]
[%emt   00:01:37]   }   7.   Ne2   {   [%clk   01:31:03]
[%emt   00:01:58]   }   7…   O-O   {   [%clk   01:28:28]
[%emt   00:01:12]   }   8.   Be3   {   [%clk
01:27:35]
[%emt   00:03:57]   }   8…   a5   {   [%clk   01:26:14]
[%emt   00:02:45]   }   9.   a3   {   [%clk   01:24:23]
[%emt   00:03:42]   }   9…   Bxc3+   {   [%clk   01:26:23]
[%emt   00:00:21]   }   10.   Nxc3   {   [%clk   01:24:41]
[%emt   00:00:11]   }   10…   f5   {   [%clk   01:21:56]
[%emt
00:04:58]   }   11.   g3   {   [%clk   01:14:04]
[%emt   00:11:06]   }   11…   b6   {   [%clk   01:17:10]
[%emt   00:05:17]   }   12.   O-O-O   {   [%clk   01:09:06]
[%emt   00:05:26]   }   12…   Ba6   {   [%clk
01:14:59]
[%emt   00:02:42]   }   13.   Rhe1   {   [%clk   01:01:36]
[%emt   00:07:59]   }   13…   b5   {   [%clk   01:13:44]
[%emt   00:01:46]   }   14.   Bxb5   {   [%clk   00:52:09]
[%emt
00:09:56]   }   14…   Bxb5   {   [%clk   01:13:37]
[%emt   00:00:36]   }   15.   Nxb5   {   [%clk   00:52:30]
[%emt   00:00:10]   }   15…   Rb8   {   [%clk   01:13:40]
[%emt   00:00:27]   }   16.   a4   {   [%clk
00:50:53]
[%emt   00:02:06]   }   16…   Qd7   {   [%clk   01:04:17]
[%emt   00:09:52]   }   17.   Bf4   {   [%clk   00:45:04]
[%emt   00:06:19]   }   17…   Rb7   {   [%clk   00:48:37]
[%emt   00:16:09]   }   18.   Qe2   {   [%clk   00:35:47]
[%emt   00:09:47]   }   18…   Kf7   {   [%clk   00:45:55]
[%emt   00:03:12]   }   19.   f3   {   [%clk   00:19:45]
[%emt   00:16:31]   }   19…   Na7   {   [%clk   00:39:14]
[%emt
00:07:12]   }   20.   Nxa7   {   [%clk   00:14:11]
[%emt   00:06:04]   }   20…   Rxa7   {   [%clk   00:39:27]
[%emt   00:00:18]   }   21.   Rd3   {   [%clk   00:11:34]
[%emt   00:03:05]   }   21…   Nc6   {   [%clk
00:33:09]
[%emt   00:06:49]   }   22.   g4   {   [%clk   00:08:26]
[%emt   00:03:38]   }   22…   Nb4   {   [%clk   00:28:59]
[%emt   00:04:40]   }   23.   Rb3   {   [%clk   00:06:21]
[%emt   00:02:34]   }   23…   Raa8   {   [%clk   00:19:18]
[%emt   00:10:10]   }   24.   Qb5   {   [%clk   00:01:47]
[%emt
00:05:05]   }   24…   c6   {   [%clk   00:16:58]
[%emt   00:02:49]   }   25.   Qe2   {   [%clk   00:02:09]
[%emt   00:00:08]   }   25…   Rae8   {   [%clk   00:13:37]
[%emt   00:03:35]   }   26.   Be5   {   [%clk
00:02:35]
[%emt   00:00:20]   }   26…   c5   {   [%clk   00:08:55]
[%emt   00:05:13]   }   27.   dxc5   {   [%clk   00:01:53]
[%emt   00:01:12]   }   27…   fxg4   {   [%clk   00:08:29]
[%emt   00:00:56]   }   28.   fxg4   {   [%clk   00:01:21]
[%emt   00:01:02]   }   28…   Kg8   {   [%clk   00:07:31]
[%emt
00:01:28]   }   29.   Re3   {   [%clk   00:01:00]
[%emt   00:00:50]   }   29…   Qxa4   {   [%clk   00:06:54]
[%emt   00:01:08]   }   30.   b3   {   [%clk   00:00:35]
[%emt   00:00:55]   }   30…   Qc6   {   [%clk
00:02:10]
[%emt   00:05:13]   }   31.   Bd6   {   [%clk   00:00:57]
[%emt   00:00:08]   }   31…   Rxe3   {   [%clk   00:01:51]
[%emt   00:00:50]   }   32.   Qxe3   {   [%clk   00:01:18]
[%emt
00:00:09]   }   32…   Ra8   {   [%clk   00:01:47]
[%emt   00:00:33]   }   33.   Qe6+   {   [%clk   00:01:09]
[%emt   00:00:39]   }   33…   Kh8   {   [%clk   00:02:10]
[%emt   00:00:07]   }   34.   Qf7   {   [%clk
00:01:12]
[%emt   00:00:28]   }   34…   Qc8   {   [%clk   00:01:18]
[%emt   00:01:22]   }   35.   Re7   {   [%clk   00:00:37]
[%emt   00:01:05]   }   35…   Qg8   {   [%clk   00:01:00]
[%emt   00:00:48]   }   36.   Qxg8+   {   [%emt   00:00:26]   }   36…   Rxg8   {   [%clk   00:01:06]
[%emt   00:00:16]   }   37.   Ra7   {   [%clk
00:00:40]
[%emt   00:00:39]   }   37…   Nc6   {   [%clk   00:01:26]
[%emt   00:00:11]   }   38.   Ra6   {   [%clk   00:00:59]
[%emt   00:00:10]   }   38…   Rc8   {   [%clk   00:01:38]
[%emt   00:00:18]   }   39.   Kb2   {   [%clk   00:01:04]
[%emt   00:00:25]   }   39…   h6   {   [%clk   00:01:59]
[%emt   00:00:09]   }   40.   c3   {   [%clk   00:00:57]
[%emt   00:00:37]   }   40…   Kh7   {   [%clk   00:02:06]
[%emt
00:00:23]   }   41.   Ka3   {   [%clk   00:30:04]
[%emt   00:01:53]   }   41…   Kg6   {   [%clk   00:32:18]
[%emt   00:00:48]   }   42.   Ka4   {   [%clk   00:23:29]
[%emt   00:07:05]   }   42…   Kg5   {   [%clk
00:26:14]
[%emt   00:06:29]   }   43.   Kb5   {   [%clk   00:19:47]
[%emt   00:04:17]   }   43…   d4   {   [%clk   00:26:04]
[%emt   00:00:40]   }   44.   cxd4   {   [%clk   00:16:46]
[%emt
00:03:31]   }   44…   Nxd4+   {   [%clk   00:26:09]
[%emt   00:00:25]   }   45.   Kxa5   {   [%clk   00:16:41]
[%emt   00:00:36]   }   45…   Nxb3+   {   [%clk   00:26:13]
[%emt   00:00:25]   }   46.   Kb6   {   [%clk
00:16:22]
[%emt   00:00:48]   }   46…   Nxc5   {   [%clk   00:25:17]
[%emt   00:01:27]   }   47.   Bxc5   {   [%clk   00:16:40]
[%emt   00:00:12]   }   47…   Kxg4   {   [%clk   00:25:25]
[%emt   00:00:22]   }   48.   Bd6   {   [%clk   00:15:01]
[%emt   00:02:08]   }   48…   Kh3   {   [%clk   00:22:35]
[%emt   00:03:21]   }   49.   Ra7   {   [%clk   00:13:07]
[%emt   00:02:24]   }   49…   h5   {   [%clk   00:22:44]
[%emt
00:00:22]   }   50.   Rxg7   {   [%clk   00:11:34]
[%emt   00:02:03]   }   50…   h4   {   [%clk   00:23:01]
[%emt   00:00:13]   }   51.   Rc7   {   [%clk   00:11:15]
[%emt   00:00:48]   }   51…   Re8   {   [%clk
00:20:47]
[%emt   00:02:41]   }   52.   Kc5   {   [%clk   00:09:56]
[%emt   00:01:53]   }   52…   Re2   {   [%clk   00:18:26]
[%emt   00:02:49]   }   53.   Kd5   {   [%clk   00:09:57]
[%emt   00:00:29]   }   53…   Rd2+   {   [%clk   00:17:50]
[%emt   00:01:05]   }   54.   Ke6   {   [%clk   00:10:20]
[%emt
00:00:08]   }   54…   Rd4   {   [%clk   00:16:23]
[%emt   00:01:57]   }   55.   Be5   {   [%clk   00:09:06]
[%emt   00:01:44]   }   55…   Rd2   {   [%clk   00:15:11]
[%emt   00:01:42]   }   56.   Kf5   {   [%clk
00:08:34]
[%emt   00:01:00]   }   56…   Rc2   {   [%clk   00:15:22]
[%emt   00:00:21]   }   57.   Kg5   {   [%clk   00:05:13]
[%emt   00:03:50]   }   57…   Rg2+   {   [%clk   00:14:09]
[%emt   00:01:44]   }   58.   Kh5   {   [%clk   00:04:06]
[%emt   00:01:36]   }   58…   Re2   {   [%clk   00:13:46]
[%emt   00:00:54]   }   59.   Rc3+   {   [%clk   00:03:25]
[%emt   00:01:10]   }   59…   Kg2   {   [%clk   00:14:08]
[%emt
00:00:09]   }   60.   Bf4   {   [%clk   00:03:12]
[%emt   00:00:42]   }   60…   Rf2   {   [%clk   00:13:34]
[%emt   00:01:05]   }   61.   Bc7   {   [%clk   00:02:46]
[%emt   00:00:56]   }   61…   h3   {   [%clk
00:13:35]
[%emt   00:00:29]   }   62.   Kg4   {   [%clk   00:02:11]
[%emt   00:01:02]   }   62…   Rb2   {   [%clk   00:12:38]
[%emt   00:01:29]   }   63.   Rg3+   {   [%clk   00:01:59]
[%emt
00:00:42]   }   63…   Kh1   {   [%clk   00:11:23]
[%emt   00:01:40]   }   64.   Rxh3   {   [%clk   00:02:01]
[%emt   00:00:34]   }   64…   Rg2+   {   [%clk   00:11:41]
[%emt   00:00:10]   }   65.   Kf3   {   [%clk
00:01:37]
[%emt   00:00:42]   }   65…   Rg7   {   [%clk   00:11:46]
[%emt   00:00:37]   }   66.   Bg3   {   [%clk   00:01:11]
[%emt   00:00:56]   }   66…   Ra7   {   [%clk   00:11:22]
[%emt   00:00:55]   }   67.   Rh8   {   [%clk   00:01:17]
[%emt   00:00:25]   }   67…   Ra3+   {   [%clk   00:11:39]
[%emt
00:00:13]   }   68.   Kg4   {   [%clk   00:01:36]
[%emt   00:00:10]   }   68…   Kg2   {   [%clk   00:12:02]
[%emt   00:00:07]   }   69.   Rf8   {   [%clk   00:01:46]
[%emt   00:00:20]   }   69…   Rb3   {   [%clk
00:11:53]
[%emt   00:00:40]   }   70.   Rf2+   {   [%clk   00:01:56]
[%emt   00:00:21]   }   70…   Kg1   {   [%clk   00:12:08]
[%emt   00:00:14]   }   71.   h4   {   [%clk   00:01:46]
[%emt   00:00:41]   }   71…   Rb7   {   [%clk   00:12:01]
[%emt   00:00:31]   }   72.   Kh3   {   [%clk   00:01:19]
[%emt
00:01:04]   }   72…   Rb1   {   [%clk   00:12:05]
[%emt   00:00:26]   }   73.   Rg2+   {   [%clk   00:01:23]
[%emt   00:00:25]   }   73…   Kf1   {   [%clk   00:12:14]
[%emt   00:00:19]   }   74.   Rf2+   {   [%clk
00:01:09]
[%emt   00:00:46]   }   74…   Kg1   {   [%clk   00:12:30]
[%emt   00:00:12]   }   75.   h5   {   [%clk   00:01:22]
[%emt   00:00:19]   }   75…   Rb6   {   [%clk   00:12:16]
[%emt   00:00:44]   }   76.   Re2   {   [%clk   00:01:29]
[%emt   00:00:22]   }   76…   Rb1   {   [%clk   00:12:09]
[%emt   00:00:37]   }   77.   Re1+   {   [%clk   00:01:53]
[%emt   00:00:06]   }   77…   Rxe1   {   [%clk   00:12:24]
[%emt
00:00:14]   }   78.   Bxe1   {   [%clk   00:02:19]
[%emt   00:00:04]   }   78…   Kf1   {   [%clk   00:12:47]
[%emt   00:00:06]   }   79.   h6   {   [%clk   00:02:44]
[%emt   00:00:06]   }   79…   Kxe1   {   [%clk
00:13:10]
[%emt   00:00:06]   }   80.   h7   {   [%clk   00:03:11]
[%emt   00:00:04]   }   80…   Ke2   {   [%clk   00:13:28]
[%emt   00:00:12]   }   81.   h8=Q   {   [%clk   00:03:31]
[%emt
00:00:09]   }   81…   Kf3   {   [%clk   00:13:53]
[%emt   00:00:06]   }   82.   Qd4   {   [%clk   00:03:23]
[%emt   00:00:36]   }   82…   Ke2   {   [%clk   00:14:21]
[%emt   00:00:05]   }   83.   Kg3   {   [%clk
00:03:32]
[%emt   00:00:20]   }   83…   Ke1   {   [%clk   00:14:47]
[%emt   00:00:04]   }   84.   Kf3   {   [%clk   00:03:53]
[%emt   00:00:09]   }   84…   Kf1   {   [%clk   00:15:13]
[%emt   00:00:04]   }   85.   Qf2#   {   [%clk   00:04:17]
[%emt   00:00:06]   }   1-0

 

Přihlašte se

Ještě nemáte účet ? Registrujte se

Registrujte se

Registrací souhlasíte s Zásady ochrany osobních údajů a Obchodními podmínkami odhlášení z NewsLettru je možné zasláním požadavku na info@chessdb.cz

Již máte účet ? Přihlaste se