1.   c4   {   [%clk   00:20:15]
[%emt   00:00:04]   }   1…   Nf6   {   [%clk   00:20:16]
[%emt
00:00:03]   }   2.   Nc3   {   [%clk   00:20:22]
[%emt   00:00:04]   }   2…   d5   {   [%clk   00:20:22]
[%emt   00:00:04]   }   3.   e3   {   [%clk   00:20:17]
[%emt   00:00:15]   }   3…   Bf5   {   [%clk
00:20:26]
[%emt   00:00:06]   }   4.   Nf3   {   [%clk   00:19:49]
[%emt   00:00:38]   }   4…   e6   {   [%clk   00:20:22]
[%emt   00:00:15]   }   5.   a3   {   [%clk   00:19:26]
[%emt   00:00:33]   }   5…   Bd6   {   [%clk   00:20:21]
[%emt   00:00:10]   }   6.   g3   {   [%clk   00:19:25]
[%emt
00:00:11]   }   6…   O-O   {   [%clk   00:20:24]
[%emt   00:00:06]   }   7.   d3   {   [%clk   00:19:30]
[%emt   00:00:05]   }   7…   dxc4   {   [%emt   00:00:14]   }   8.   dxc4   {   [%clk   00:19:34]
[%emt
00:00:04]   }   8…   Ne4   {   [%clk   00:20:15]
[%emt   00:00:18]   }   9.   Bd2   {   [%clk   00:19:34]
[%emt   00:00:10]   }   9…   Nxd2   {   [%clk   00:20:18]
[%emt   00:00:07]   }   10.   Qxd2   {   [%clk
00:19:40]
[%emt   00:00:03]   }   10…   Bg4   {   [%clk   00:20:17]
[%emt   00:00:12]   }   11.   Bg2   {   [%clk   00:18:04]
[%emt   00:01:46]   }   11…   Nd7   {   [%clk   00:20:00]
[%emt   00:00:26]   }   12.   O-O   {   [%clk   00:18:05]
[%emt   00:00:10]   }   12…   Bxf3   {   [%clk   00:20:05]
[%emt
00:00:05]   }   13.   Bxf3   {   [%emt   00:00:09]   }   13…   Ne5   {   [%clk   00:19:47]
[%emt   00:00:26]   }   14.   Bxb7   {   [%clk   00:17:39]
[%emt   00:00:38]   }   14…   Rb8   {   [%clk   00:19:42]
[%emt
00:00:16]   }   15.   Ba6   {   [%clk   00:17:09]
[%emt   00:00:39]   }   15…   Rb6   {   [%clk   00:19:18]
[%emt   00:00:36]   }   16.   f4   {   [%clk   00:16:37]
[%emt   00:00:42]   }   16…   Rxa6   {   [%clk
00:19:12]
[%emt   00:00:16]   }   17.   fxe5   {   [%clk   00:16:41]
[%emt   00:00:05]   }   17…   Bxe5   {   [%clk   00:19:14]
[%emt   00:00:08]   }   18.   Rad1   {   [%clk   00:16:14]
[%emt
00:00:37]   }   18…   Qxd2   {   [%clk   00:18:38]
[%emt   00:00:46]   }   19.   Rxd2   {   [%clk   00:16:04]
[%emt   00:00:20]   }   19…   Bxc3   {   [%clk   00:18:37]
[%emt   00:00:11]   }   20.   bxc3   {   [%clk
00:16:09]
[%emt   00:00:06]   }   20…   Rxa3   {   [%clk   00:18:37]
[%emt   00:00:09]   }   21.   Rd3   {   [%clk   00:14:35]
[%emt   00:01:45]   }   21…   f5   {   [%clk   00:17:50]
[%emt   00:00:57]   }   22.   Rf2   {   [%clk   00:13:49]
[%emt   00:00:55]   }   22…   Ra1+   {   [%clk   00:17:53]
[%emt
00:00:07]   }   23.   Kg2   {   [%clk   00:13:48]
[%emt   00:00:11]   }   23…   a5   {   [%clk   00:18:00]
[%emt   00:00:03]   }   24.   Rdd2   {   [%clk   00:13:55]
[%emt   00:00:03]   }   24…   Ra8   {   [%clk
00:18:02]
[%emt   00:00:09]   }   25.   e4   {   [%clk   00:11:18]
[%emt   00:02:45]   }   25…   a4   {   [%clk   00:17:59]
[%emt   00:00:14]   }   26.   exf5   {   [%clk   00:10:37]
[%emt
00:00:50]   }   26…   a3   {   [%clk   00:17:58]
[%emt   00:00:12]   }   27.   fxe6   {   [%clk   00:10:44]
[%emt   00:00:03]   }   27…   Re1   {   [%clk   00:16:55]
[%emt   00:01:13]   }   28.   Rfe2   {   [%clk
00:10:46]
[%emt   00:00:07]   }   28…   Rxe2+   {   [%clk   00:16:58]
[%emt   00:00:08]   }   29.   Rxe2   {   [%clk   00:10:55]
[%emt   00:00:01]   }   29…   a2   {   [%clk   00:17:00]
[%emt   00:00:08]   }   30.   e7   {   [%clk   00:09:44]
[%emt   00:01:20]   }   30…   Kf7   {   [%clk   00:16:49]
[%emt   00:00:21]   }   31.   e8=Q+   {   [%clk   00:09:40]
[%emt   00:00:15]   }   31…   Rxe8   {   [%clk   00:16:38]
[%emt
00:00:20]   }   32.   Rxa2   {   [%clk   00:09:47]
[%emt   00:00:03]   }   32…   Re4   {   [%clk   00:16:33]
[%emt   00:00:11]   }   33.   c5   {   [%clk   00:09:53]
[%emt   00:00:09]   }   33…   Rc4   {   [%clk
00:16:29]
[%emt   00:00:13]   }   34.   Ra6   {   [%clk   00:08:37]
[%emt   00:01:25]   }   34…   Rxc5   {   [%clk   00:16:26]
[%emt   00:00:15]   }   35.   Ra3   {   [%clk   00:08:40]
[%emt   00:00:07]   }   35…   Ke6   {   [%clk   00:16:16]
[%emt   00:00:21]   }   36.   Kf3   {   [%clk   00:08:45]
[%emt
00:00:04]   }   36…   Rc4   {   [%clk   00:16:00]
[%emt   00:00:27]   }   37.   Ke3   {   [%clk   00:08:46]
[%emt   00:00:08]   }   37…   Kd5   {   [%clk   00:15:58]
[%emt   00:00:12]   }   38.   Kd3   {   [%clk
00:08:26]
[%emt   00:00:30]   }   38…   Rc6   {   [%clk   00:15:45]
[%emt   00:00:22]   }   39.   Ra4   {   [%clk   00:08:27]
[%emt   00:00:11]   }   39…   Rh6   {   [%clk   00:14:59]
[%emt   00:00:54]   }   40.   h4   {   [%clk   00:08:26]
[%emt   00:00:11]   }   40…   Rf6   {   [%clk   00:14:55]
[%emt   00:00:14]   }   41.   Ke3   {   [%clk   00:08:24]
[%emt   00:00:12]   }   41…   c5   {   [%clk   00:14:44]
[%emt
00:00:22]   }   42.   Rg4   {   [%clk   00:07:51]
[%emt   00:00:41]   }   42…   g6   {   [%clk   00:14:04]
[%emt   00:00:53]   }   43.   Rg5+   {   [%clk   00:07:42]
[%emt   00:00:18]   }   43…   Rf5   {   [%clk
00:13:39]
[%emt   00:00:35]   }   44.   Rxf5+   {   [%clk   00:07:00]
[%emt   00:00:50]   }   44…   gxf5   {   [%clk   00:13:42]
[%emt   00:00:08]   }   45.   Kd3   {   [%clk   00:07:01]
[%emt   00:00:10]   }   45…   c4+   {   [%clk   00:13:37]
[%emt   00:00:16]   }   46.   Ke3   {   [%clk   00:07:05]
[%emt
00:00:05]   }   46…   Ke5   {   [%clk   00:13:34]
[%emt   00:00:14]   }   47.   h5   {   [%clk   00:06:59]
[%emt   00:00:15]   }   47…   h6   {   [%clk   00:13:39]
[%emt   00:00:05]   }   48.   Kf3   {   [%clk
00:06:52]
[%emt   00:00:17]   }   48…   Ke6   {   [%clk   00:13:37]
[%emt   00:00:12]   }   49.   Ke3   {   [%clk   00:06:54]
[%emt   00:00:08]   }   49…   Kd5   {   [%clk   00:12:31]
[%emt   00:01:16]   }   50.   Kf4   {   [%clk   00:06:55]
[%emt   00:00:09]   }   50…   Ke6   {   [%clk   00:12:35]
[%emt   00:00:06]   }   51.   g4   {   [%clk   00:06:03]
[%emt   00:01:01]   }   51…   fxg4   {   [%clk   00:12:25]
[%emt
00:00:21]   }   52.   Kxg4   {   [%clk   00:06:11]
[%emt   00:00:02]   }   52…   Ke5   {   [%clk   00:12:29]
[%emt   00:00:07]   }   53.   Kf3   {   [%clk   00:06:05]
[%emt   00:00:11]   }   53…   Kf5   {   [%clk
00:12:20]
[%emt   00:00:23]   }   54.   Kg3   {   [%clk   00:05:58]
[%emt   00:00:17]   }   54…   Kg5   {   [%clk   00:12:27]
[%emt   00:00:04]   }   55.   Kh3   {   [%clk   00:05:55]
[%emt   00:00:11]   }   55…   Kxh5   {   [%clk   00:12:33]
[%emt   00:00:04]   }   56.   Kh2   {   [%clk   00:06:03]
[%emt
00:00:03]   }   56…   Kg4   {   [%clk   00:12:35]
[%emt   00:00:08]   }   57.   Kg2   {   [%clk   00:06:11]
[%emt   00:00:03]   }   57…   h5   {   [%clk   00:12:38]
[%emt   00:00:08]   }   58.   Kh2   {   [%clk
00:06:12]
[%emt   00:00:08]   }   58…   Kf3   {   [%clk   00:12:44]
[%emt   00:00:04]   }   59.   Kh3   {   [%clk   00:06:20]
[%emt   00:00:02]   }   59…   h4   {   [%clk   00:12:46]
[%emt   00:00:09]   }   60.   Kxh4   {   [%clk   00:06:27]
[%emt   00:00:03]   }   60…   Ke3   {   [%clk   00:12:49]
[%emt
00:00:07]   }   61.   Kg5   {   [%emt   00:00:04]   }   61…   Kd3   {   [%clk   00:12:51]
[%emt   00:00:06]   }   62.   Kf4   {   [%clk   00:06:43]   }   62…   Kxc3   {   [%clk   00:12:54]
[%emt   00:00:07]   }   63.   Ke3   {   [%clk
00:06:52]
[%emt   00:00:02]   }   63…   Kc2   {   [%clk   00:12:53]
[%emt   00:00:11]   }   64.   Ke2   {   [%clk   00:07:01]
[%emt   00:00:01]   }   64…   c3   {   [%clk   00:12:54]
[%emt   00:00:10]   }   65.   Ke1   {   [%clk   00:07:08]
[%emt   00:00:04]   }   65…   Kc1   {   [%clk   00:12:59]
[%emt   00:00:05]   }   66.   Ke2   {   [%clk   00:07:16]
[%emt   00:00:01]   }   66…   c2   {   [%clk   00:12:43]
[%emt
00:00:16]   }   67.   Ke1   {   [%clk   00:07:20]
[%emt   00:00:06]   }   67…   Kb2   {   [%clk   00:13:02]
[%emt   00:00:01]   }   68.   Kd2   {   [%clk   00:07:25]
[%emt   00:00:05]   }   68…   c1=R   {   [%clk
00:13:10]
[%emt   00:00:02]   }   69.   Kd3   {   [%clk   00:07:33]
[%emt   00:00:02]   }   69…   Rc2   {   [%clk   00:13:19]
[%emt   00:00:01]   }   70.   Kd4   {   [%clk   00:07:41]
[%emt   00:00:02]   }   70…   Rc3   {   [%clk   00:13:29]
[%emt   00:00:01]   }   71.   Ke4   {   [%clk   00:07:49]
[%emt
00:00:02]   }   71…   Kc2   {   [%clk   00:13:38]   }   72.   Kd4   {   [%clk   00:07:58]   }   72…   Kd2   {   [%clk
00:13:47]   }   73.   Kd5   {   [%clk   00:08:07]
[%emt   00:00:02]   }   73…   Ke3   {   [%clk   00:13:56]   }   74.   Ke5   {   [%clk   00:08:15]
[%emt   00:00:02]   }   74…   Rc5+   {   [%clk   00:14:06]   }   75.   Kd6   {   [%clk
00:08:21]
[%emt   00:00:04]   }   75…   Kd4   {   [%clk   00:14:15]
[%emt   00:00:01]   }   76.   Ke6   {   [%clk   00:08:29]
[%emt   00:00:02]   }   76…   Rd5   {   [%clk   00:14:24]   }   77.   Kf6   {   [%clk
00:08:37]
[%emt   00:00:02]   }   77…   Re5   {   [%clk   00:14:34]   }   78.   Kf7   {   [%clk   00:08:45]
[%emt   00:00:01]   }   78…   Kd5   {   [%clk   00:14:42]
[%emt   00:00:03]   }   79.   Kf6   {   [%clk
00:08:52]
[%emt   00:00:03]   }   79…   Kd6   {   [%clk   00:14:51]   }   80.   Kf7   {   [%clk   00:08:59]
[%emt   00:00:02]   }   80…   Re6   {   [%clk   00:15:01]
[%emt   00:00:01]   }   81.   Kg7   {   [%clk
00:09:07]
[%emt   00:00:02]   }   81…   Ke7   {   [%clk   00:15:08]
[%emt   00:00:03]   }   82.   Kg8   {   [%clk   00:09:14]
[%emt   00:00:03]   }   82…   Rg6+   {   [%clk   00:15:15]
[%emt   00:00:03]   }   83.   Kh7   {   [%emt   00:00:07]   }   83…   Kf7   84.   Kh8   {   [%clk   00:09:27]   }   84…   Rh6#   {   [%emt   00:00:07]   }   0-1

 

Přihlašte se

Ještě nemáte účet ? Registrujte se

Registrujte se

Registrací souhlasíte s Zásady ochrany osobních údajů a Obchodními podmínkami odhlášení z NewsLettru je možné zasláním požadavku na info@chessdb.cz

Již máte účet ? Přihlaste se